Chia sẻ, khai thác dữ liệu giám sát tài nguyên nước

Việc giám sát này được thực hiện bằng các hình thức sau đây: 1- Giám sát tự động, trực tuyến: Theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc tự động, liên tục được kết nối và truyền trực tiếp vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước (hệ thống giám sát ...

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước là một hệ thống thống nhất, đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu từ các cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước với cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, bao gồm: hệ thống hạ tầng mạng, máy chủ; phần mềm quản lý giấy phép, giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên …

Hình thức giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước ...

Giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước là việc kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thông qua việc theo dõi số liệu quan trắc của các cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Phương pháp giám sát trực tiếp, gián tiếp trong Đảng thực ...

Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát trực tiếp bằng cách: a) Thành viên ủy ban kiểm tra dự các cuộc họp của cấp ủy cùng cấp - Tại kỳ họp cấp ủy cùng cấp, được tham gia ý kiến về báo cáo và các vấn đề liên quan đến nội dung cuộc họp; theo dõi việc thảo luận, chất vấn và các kết luận trong hội nghị.

Quy định chung về quan trắc, giám sát tài nguyên nước

1. Giám sát tự động, trực tuyến: theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc tự động, liên tục được kết nối và truyền trực tiếp vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước (sau đây gọi chung là hệ thống giám sát). 2.

Giám sát về khai thác khoáng sản - Tuổi Trẻ Online

TT - Ngày 3-3, ông Phan Xuân Dũng-chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi trường - cho biết ủy ban sẽ tổ chức giám sát trực tiếp về thực trạng khai thác khoáng sản tại một số địa phương. Theo ông Dũng, việc giám sát được lựa chọn làm điểm tại một số tỉnh ...

Thông tư 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát khai …

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương. Thông tư 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. * Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường. * Ngày ban hành: 14/10/2021. * Ngày có hiệu lực: 30/11/2021. * Văn bản bị thay thế ...

Giám sát toàn diện công tác quản lý, khai thác, sử dụng …

Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát, khảo sát trực tiếp tại một số địa phương cấp huyện, xã và một số tổ chức, doanh nghệp về công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp giai đoạn 2016-2019; giám sát qua báo cáo của UBND tỉnh và các sở

Chia sẻ, khai thác dữ liệu giám sát tài nguyên nước

hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước là một hệ thống thống nhất, bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu từ các cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước với cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, bao gồm các thành phần sau: 1- hạ tầng mạng, máy chủ và phần mềm quản lý giấy phép, giám sát việc khai thác, sử dụng …

Ban hành quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài …

Việc giám sát quy định tại Thông tư này được thực hiện bằng các hình thức sau đây: Giám sát tự động, trực tuyến: theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc tự động, liên tục được kết nối và truyền trực tiếp vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước .

Giám sát chặt chẽ khai thác và sử dụng tài nguyên nước

Việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan và thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên nước; bảo đảm tính hệ thống, kịp thời, đầy đủ và liên tục nhằm kiểm soát ...

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Giám sát bằng camera: theo dõi hình ảnh bằng camera được kết nối và truyền trực tiếp, liên tục vào hệ thống giám sát. Hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước là một hệ thống thống nhất, đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu từ các cơ sở

Giám sát toàn diện, hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử ...

Sáng 10/9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tổ chức cuộc làm việc để thống nhất nội dung Đề cương và triển khai giám sát chuyên đề "Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh". Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ...

Hướng dẫn triển khai quy định giám sát khai thác, sử dụng ...

Ngày 14/10/2019, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT quy định việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước (có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2021), thay thế Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 7/11/2017. Để bảo đảm yêu cầu giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài ...

Chia sẻ, khai thác dữ liệu giám sát tài nguyên nước

Theo dự thảo, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước là việc kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thông qua việc theo dõi số liệu quan trắc của các cơ sở khai thác ...

Ứng dụng công nghệ vào giám sát khai thác hải sản, khắc ...

Quá trình giám sát được thực hiện theo 2 chiều bằng điện thoại thuyền trưởng và chủ tàu. Vì thế, khi chủ tàu liên lạc mà phát hiện mất kết nối, sẽ báo ngay với tổng đài để xử lý. Bằng cách này, quá trình khai thác được giám sát chặt chẽ hơn so với trước đây.

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Việc giám sát quy định tại Thông tư này được thực hiện bằng các hình thức sau đây: Giám sát tự động, trực tuyến: theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc tự động, liên tục được kết nối và truyền trực tiếp vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên

Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý, khai ...

Ngày 29/8/2019, Đoàn siám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Phạm Công - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại một số đơn vị khai thác đá xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Hớn Quản ...

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Việc giám sát quy định tại Thông tư được thực hiện bằng các hình thức sau đây: Giám sát tự động, trực tuyến: theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc tự động, liên tục được kết nối và truyền trực tiếp vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Yêu cầu đối với hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài ...

Thiết bị đo đạc, kết nối, truyền trực tiếp, cập nhật số liệu từ cơ sở có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước vào cơ sở dữ liệu giám sát thông qua hệ thống hạ tầng mạng, máy chủ và phần mềm giám sát. Yêu cầu chi tiết đối với từng thành phần kể trên được liệt kê tuần tự tại các Điều 6, 7 và 8 của Thông tư này.

Giám sát tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình và làm rõ thêm một số vấn đề như: Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản; công tác bảo vệ nguồn khoáng sản chưa ...

Thông tư 17/2021/TT-BTNMT giám sát khai thác sử dụng …

1. Giám sát tự động, trực tuyến: theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc tự động, liên tục được kết nối và truyền trực tiếp vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước (sau đây gọi chung là hệ thống giám sát). 2.

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Giám sát tự động, trực tuyến: theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc tự động, liên tục được kết nối và truyền trực tiếp vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước (sau đây gọi chung là hệ thống giám sát).

Chia sẻ, khai thác dữ liệu giám sát tài nguyên nước

Việc giám sát này được thực hiện bằng các hình thức sau đây: 1- Giám sát tự động, trực tuyến: Theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc tự động, liên tục được kết nối và truyền trực tiếp vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước (hệ thống giám sát);

Thông tư 17/2021/TT-BTNMT giám sát khai thác sử dụng …

Giám sát tự động, trực tuyến: theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc tự động, liên tục được kết nối và truyền trực tiếp vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước (sau đây gọi chung là hệ thống giám sát).

Chia sẻ, khai thác dữ liệu giám sát tài nguyên nước

Việc giám sát này được thực hiện bằng các hình thức sau đây: 1- Giám sát tự động, trực tuyến: Theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc tự động, liên tục được kết nối và truyền trực tiếp vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước (hệ thống giám