B u d o w y :
- stacji transformatorowych
- linii napowietrznych i kablowych SN, NN
- przyłączy energetycznych
- instalacji elektrycznych
- pomiary elektryczne
P r o j e k t o w a n i e   i   k o s z t o r y s o w a n i e :
- sieci energetycznych
- instalacji elektrycznych i pochodnych

U s ł u g i   w y n a j e m :
- dźwig 6t terenowy
- świdroustawiacz
- minikoparka gąsienicowa
- przewierty pod drogami
- zwyżka miejska i terenowa